Eenadu – Dr. B. Ravi Shankar Gastroenterology

Namaste Telangana, Mana Telangana, Andhra Prabha, Eenadu, Andhra Jyothy, Surya, Andhra Bho

Andhra Jyothi, Andhra Prabha, Eenadu, Hans India, Indian Express, Munsif, Sakshi, Surya, T

Hans India, Nava Telangana, Munsif, Mana Telangana, The New Sunday Express, Hindi Milap

Andhrajyothy, Namaste Telangana, Hans India, Vaartha

Eenadu, Andhrajyothy, Mana Telangana, Andhra Prabha & Surya